Historie


Kristen Kleven startet med å kjøre hest for kraftlaget før krigen, for så i februar 1946 starte sin egen transportforretning. Det ble da innkjøpt en Opel Blitz 1,5 l – 1,5 tonn 1939 modell av tyske lager for ca. 1500 kroner. I 1952 ble det innkjøpt en 1947 modell Chevrolet 4,5 tonn av Anna Stølan fra Tingvoll. Denne bilen ble brukt til gjødselkjøring for Landbruken 1 måned om våren før den ble satt til kjøring for vegvesenet under bygging av nyveien over Prestmyra, for så å bli brukt til jordbærkjøring fra Lensvika til Kristiansund om høsten.Bygde vei og kai i Saltkjelen ca. 1955 og begynte med sand- og singellager. Opplasting skjedde for hånd. Begynte også å kjøre ”kvabb” fra Ørnvikmyr til gravsted i byen. Hadde fra 1947 drevet med salg av ”faskiner” og salget økte i mengde.
Kjøpte siden traktor med lasteapparat (for sandlasting på kai) i 1961. I 1982/83 ble eget verksted/garasjebygg oppført i Ørnvika på Frei.


Firmaet ble omdannet til aksjeselskap i 1984 med Kristen, Øivind og Nils Einar Kleven som eiere. I 1985 ble den første semitraileren innkjøpt og i 1987 ble maskinhenger for maskintransport tilført virksomheten.


K. Kleven AS hadde fra 1968 til 1991 oppdraget med bosskjøring for Frei kommune og har i flere perioder hatt brøyting for kommunen og Statens vegvesen. I flere 10-år har Mekvik Maskin AS vært blant våre største kunder, og i tillegg har de, i den senere tid, vært vår største leverandør av knuste masser.


Firmaet deltok aktivt med i Krifastutbyggingen i 1990/91 herunder bygging av vei på Frei-siden, all transport av armeringsjern til henge-bru (E.A. Smith AS) og transport av tunnelmasse ut av tunnelen (Mekvik Maskin AS).
Videre var K. Kleven AS i flere år, transportør for Sterkoder og lokaltransportør for J. Martens AS (offshore).


Offshore har i den senere tid blitt et marked i vekst som firmaet er blitt engasjert i.
I 1994 ble firmaet engasjert av Pre-tre AS på og hadde all utkjøring av takstoler fra fabrikken på Frei.


I dag eies firmaet av Kjetil, Øivind og Nils Einar Kleven og har det meste av sitt arbeid i Frei og Kristiansund, men har også oppdrag over hele landet.
Hovedoppgaver er transport av masse, maskiner, takstoler og spesialtransporter.

 
www.aktiweb.no
mangadexmangadex